ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Αδαμάντιος Σκορδίλης είναι Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου του Βερολίνου.

Υπήρξε στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας. Έχει διατελέσει: προϊστάμενος του τμήματος Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Δ/ντής της Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/ντής  της Κρατικής Υπηρεσίας Υδάτων, καθώς και Γενικός Δ/ντής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Υπήρξε μέλος: της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Διαχείριση των Αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Εθνικού Συμβουλίου Πρόληψης Βιολογικών και Τοξικών Κινδύνων του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας , της Επιτροπής για την καταχώριση EMAS ,  της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πραγματογνωμόνων  του ΤΕΕ σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς και μέλος του ΔΣ της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) της Ελλάδας.

Έχει συγγράψει 13 Βιβλία και 1 μονογραφία (Πανεπιστήμιο Δρέσδης), για την Διαχείριση των Αποβλήτων και την περιβαλλοντική Διαχείριση Οργανισμών και Επιχειρήσεων και εξέδωσε 100 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια.

Βραβεύθηκε στην Ελλάδα το 2013 και 2022 με το τιμητικό βραβείο Περιβάλλοντος για  τη συνεισφορά του στην Οργάνωση και προώθηση της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

Σήμερα είναι επιστημονικός υπεύθυνος της Circular Innovative Solutions.

Τέλος έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καθώς και  σε μεταπτυχιακά Προγράμματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το Πανεπιστήμιο  Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Related Posts