Ευαγγελία Μαραγγιανού

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Διδάχθηκε τα εγκύκλια μαθήματα στο Α΄ Τοσίτσειο – Αρσάκειο Αθηνών. Το 1970 ενεγράφη, κατόπιν εξετάσεων, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φιλοσοφικό), από το οποίο απεφοίτησε τον Ιούνιο του 1974 με τον βαθμό «Λίαν καλώς». Μετά τη λήψη του πτυχίου της Φιλοσοφίας ενεγράφη στο Τμήμα της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (λήψη πτυχίου το 1977) και κατόπιν στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (λήψη πτυχίου το 1980).

Από το 1983 μέχρι το 1985 έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (Πανεπιστήμιο της Tours), στη συνέχεια δε εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή και το 1990 της απονέμεται ο τίτλος της Διδάκτορος Φιλοσοφίας με τιμητική διάκριση (mention très honorable).

Το 1992 εκλέγεται  σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του μονίμου Λέκτορος Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1997 εκλέγεται Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία», το 2003 εκλέγεται Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και το 2011 εκλέγεται Καθηγήτρια Φιλοσοφίας με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Επί σειράν ετών διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει μετάσχει σε πενήντα τέσσερα Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι μέλος τεσσάρων Φιλοσοφικών Εταιρειών (Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, International Plato Society), έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις στο πλαίσιο επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και στο διαδικτυακό κανάλι «φρυκτωρίες», συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο (Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος – 2011 κ.ε.) και στην τηλεόραση, επί πλέον δε έχει συνεργασθεί με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Έχει πενήντα πέντε επιστημονικά δημοσιεύματα, εκ των οποίων τα δώδεκα είναι μονογραφίες. Ανάμεσα σε αυτά πολύ σημαντική είναι η μονογραφία της Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι, Β΄ έκδοση βελτιωμένη, Εκδόσεις  daVinci, Αθήνα 2016, σελ. 658. Επί πλέον έχει δημοσιεύσει δέκα επτά βιβλιοκρισίες σε έγκριτα φιλοσοφικά περιοδικά.

Related Posts