Αθηνά Λινού

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ‘’PROLEPSIS’

Η Αθηνά Λινού είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, ενώ κατέχει Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών και Υφηγεσία στον τομέα της Επιδημιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει Επιδημιολογία, Προληπτική Ιατρική και Ιατρική της Εργασίας σε Αμερικάνικα και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Από το 2004 είναι Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2014 έως το 2017 διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Ίδρυσε και διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και επιστημονική υπεύθυνη του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία-Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση που εν συνεχεία μετεξελίχθηκε σε πρόγραμμα Εκτίμησης και Διαχείρισης Επαγγελματικού Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ελληνικής Διατροφής, Πρόεδρος της επιτροπής βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, Ειδική Γραμματεύς διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η Αθηνά Λινού το 1990 ίδρυσε το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής το οποίο υλοποιεί ερευνητικά και εφαρμοσμένα προγράμματα προληπτικής ιατρικής και Δημόσιας Υγείας καθώς και σημαντικά ανθρωπιστικά προγράμματα.

Έχει εκδώσει ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία που αφορούν στη Δημόσια Υγεία, έχει κάνει πολλαπλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών δικτύων που ασχολούνται με τη Δημόσια Υγεία.

Related Posts