Συνελεύσεις Φοιτητών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017 πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις των φοιτητών κατά τις ημερομηνίες 3/11/2016, 10/12/2016/, 3/2/2017, 2/3/2017 και 23/3/2017. Στις συνελεύσεις αυτές έγιναν ενημερώσεις, συζητήσεις και εγκρίσεις για θέματα τριών κυρίως κατηγοριών:

  • α) Λειτουργικότητας της αίθουσας και εύρυθμης ροής του προγράμματος. Δρομολογήθηκαν και ικανοποιήθηκαν πρωτίστως προβλήματα υλικοτεχνικής στήριξης.
  • β) Εκδηλώσεων. Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 16 επιλεγμένες εκδηλώσεις, στο πλαίσιο του μορφωτικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στον χώρο με γενικό τίτλο «Ανακοινώσεις».
  • γ) Νέων προτάσεων: Ιστοσελίδα- Γραμματεία- Θεατρική Ομάδα.

 

Ειδικότερα κατά τη Γενική Συνέλευση στις 23/3/2017 με την έναρξη του Γ΄ Κύκλου μαθημάτων συζητήθηκαν τα πεπραγμένα, η τελετή λήξης, οι κάρτες προς τους φοιτητές μας, η εξέλιξη της δημιουργίας της Ιστοσελίδας, η λειτουργία Γραμματείας- προς το παρόν αποτελεί στόχο- και η ίδρυση θεατρικής ομάδας που είναι δρομολογημένη. Τέλος, ανακοινώθηκε η τελική πενθήμερη εκδρομή για Θράκη.