ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Σ. 24 Φεβ. 2017

Στις 24 Φεβ. 2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου Αγ. Παρασκευής. Στη Συνέλευση συζητήθηκε η πορεία του θεσμού από την 4η Δεκεμβρίου 2015, όταν είχε αναλάβει το σημερινό Δ.Σ. Η γενικότερη πορεία κρίθηκε ικανοποιητική. Εγκρίθηκε η διεύρυνση της θεματολογίας του προγράμματος με θέματα Γεωπολιτικής και Γεωστρατηγικής ενότητας. Αναφέρθηκαν προβλήματα λειτουργικότητας της αίθουσας που είχαν ικανοποιηθεί και εγκρίθηκαν για δρομολόγηση άλλα, κυρίως υλικοτεχνικής υποστήριξης, που κρίθηκαν ως αναγκαία. Τέλος, υπογραμμίστηκε η αύξηση των εγγραφών νέων μελών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και τονίστηκε η χρησιμότητα της δημιουργίας ιστοσελίδας για την αναβάθμιση του πανεπιστημίου μας και την προσέλκυση ατόμων νεότερης ηλικίας.