Σκοπός

Το ιστορικό του Πανεπιστημίου μας είναι αψευδής μάρτυρας και του ευγενούς στόχου που έχουμε προ οφθαλμών, στόχου ο οποίος 18 χρόνια ύστερα από την ίδρυσή του, όταν πια το Ίδρυμά μας είναι ένας καταξιωμένος θεσμός, δεν διαγράφεται απλώς στον ορίζοντα, αλλά έχει δημιουργήσει ιστορία. Και είναι αυτός ο σκοπός η προσφορά παιδείας σε ένα όσο γίνεται ευρύτερο ακροατήριο, ώστε ο όρος «δια βίου μάθησις» να γίνει πραγματικότητα στην περιοχή μας. Τα πλήθη των φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματα–διαλέξεις ξεπερνούν και τις πιο αισιόδοξες προοπτικές, αν δε η οικονομική μας κατάσταση μάς επέτρεπε, το αποκορύφωμα αυτού του ευγενούς εγχειρήματος θα ήταν να αποκτήσουμε κάποια μέρα, όσο γίνεται πιο κοντινή, και το κτήριο που θα ήταν δικό μας και θα μας στέγαζε για τις επόμενες δεκαετίες.

Related Posts