ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΡΑΤΣΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

Γεννήθηκε στη Λάρισα και μεγάλωσε στον Βόλο, στη Σαντορίνη και στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη του τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης.

Κατέχει MSc σε ‘Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events’ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της International Olympic Academy που εδρεύει στην αρχαία Ολυμπία και MSc στη ‘Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Είναι κάτοχος Certificate in ‘Cultural Diplomacy and International Relations’ από την ICD Academy for Cultural Diplomacy of Berlin, όπως επίσης και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στη ‘Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης-Ξένης Γλώσσας’, στην ‘Προέλευση των Ελλήνων μέσα από τις συνέχειες και ασυνέχειες της προϊστορικής κατοίκησης στον Ελλαδικό χώρο’, στη ‘Χεττιτική γλώσσα’, στη Μουσειολογία στον τομέα ‘Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Εκθέσεων σε Μουσεία’, στον ‘Εναλλακτικό Τουρισμό με στοιχεία Πολιτισμού’ και τέλος Δίπλωμα της Σχολής Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία με θέμα: Αρχαία Ελληνική Πλαστική, Κεραμική, Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία.

Γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά και εβραϊκά. Από την στιγμή απόκτησης του πτυχίου εργάσθηκε ως αρχαιολόγος πεδίου διενεργώντας σωστικές ανασκαφές υπό την διεύθυνση των εφορειών αρχαιοτήτων Αθήνας, Κεφαλονιάς, Δελφών, Αρχαίας Ολυμπίας. Έχει εργασθεί σε διάφορα μουσεία, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και ως επιβλέπουσα αρχαιολόγος σε έργα αποκατάστασης Αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου.

Related Posts