ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.

Μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) γράφτηκε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας απ’ όπου απέκτησε Διδακτορικό δίπλωμα.

Αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάσθηκε αρχικά ως Βοηθός του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), αργότερα ως Επιμελητής Έδρας και εν συνεχεία ως Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής.

Διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.

Ήταν για πολλά έτη Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

Ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στα αντικείμενα «Γεωργική Εντομολογία» και «Μελισσοκομία».

Έχει διδάξει με επάρκεια, ενθουσιασμό και μεταδοτικότητα όλα τα μαθήματα προ- και μεταπτυχιακά που αφορούσαν το Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας του Γ.Π.Α.  Επίσης εδίδαξε Γεωργική Ζωολογία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επί σειρά ετών (1983-2021) έχει διδάξει Μελισσοκομία στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.).

Είχε κύριο ρόλο στην εκπροσώπηση της χώρας μας σε επιτροπές της EFSA για το θέμα της έγκρισης της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.

Ήταν εισηγητής σε πολυάριθμα σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις κ.λπ. σε πολλούς φορείς και Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει εκλεγεί μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. Ήταν μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, μέλος του Επιστημονικού καθώς και του Γνωμοδοτικού και Επιστημονικού Συμβουλίου του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., μέλος διαφόρων  Επιτροπών του Υπουργείου Γεωργίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ζάππειο Μέγαρο), αλλά και Επιμελητής εκδόσεων δύο (2) ξένων συγγραμμάτων στην Εντομολογία και συγγραφεύς δύο (2) διδακτικών βιβλίων της Μέσης Εκπαίδευσης εκ των οποίων το ένα αφορά την Μελισσοκομία.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών στα αντικείμενα «Γεωργική Ζωολογία – Γεωργική Εντομολογία», «Μελισσοκομία», σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές. Στο πλαίσιο των ερευνών του έχει ανακαλύψει μόνος του ή με άλλους δεκάδες νέα είδη ακάρεων στην Επιστήμη ενώ πρώτος ανέφερε την παρουσία του ακάρεως βαρρόα στην Ελλάδα το 1978.

Related Posts