ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Γεννήθηκε (1939) στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ, ἐκεῖ, Ἀβερώφειο Γυμνάσιο. Σπούδασε Ὀδοντιατρικὴ στἀ Πανεπιστήμια Ἀλεξανδρείας καὶ Ἀθηνῶν. Τὸ 1976, ἀπέκτησε εἰδικότητα καὶ τίτλο τοῦ Master στήν Ὀρθοδοντική, ἀπό τό Παν/μιο τοῦ Michigan, ὅπου καί, στήν συνέχεια, δίδαξε ὡς ἐπίκουρη καθηγήτρια. Τὸ 1980, ἐξελέγη Τακτικὴ Καθηγήτρια καί Διευθύντρια τῆς Ἕδρας τῆς Ὀρθοδοντικῆς,  στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Τό 2006, ἀφυπηρέτησε ἀπό τήν ἐνεργό ὑπηρεσία λόγω ὁρίου ἡλικίας καί τῆς ἀπενεμήθη ὁ τίτλος τῆς Ὁμότιμης Καθηγήτριας.

Ἔχει πολλές ἐπιστημονικές δημοσιεύσεις σέ ἑλληνικά καί διεθνῆ περιοδικά, ἕνα δίτομο σύγγραμμα Ὀρθοδοντικῆς, έρευνητικές Μονογραφίες καί Ἐργαστηριακά Ἐγχειρίδια γιά μεταπτυχιακούς φοιτητές (καί στήν Ἀγγλική γλῶσσα). Διετέλεσε Ἐπισκέπτρια Καθηγήτρια τῶν Πανεπιστημίων Michigan , Saint Louis (ΗΠΑ), καί Karolinska (Σουηδία). Ἔχει δώσει διαλέξεις καί σεμινάρια σέ ἄλλα Πανεπιστήμια τῶν ΗΠΑ, τῆς Εὐρώπης, στὀ Ἰσραήλ, στήν Αἴγυπτο, στό Ἀμερικανικό Πανεπιστήμιο τῆς Βυρηττοῦ καί ἔχει τιμηθεῖ μέ πολλές διεθνεῖς ἐπιστημονικές διακρίσεις.

Συγχρόνως μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ της δραστηριότητα, ἀσχολήθηκε μέ τὰ κοινά. Διετέλεσε Βουλευτὴς Ἐπικρατείας (1993), Μέλος τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῆς «Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας» (Ἀρσάκεια Σχολεῖα), τῆς Πανελλαδικῆς Ὀργάνωσης Γυναικῶν «Παναθηναϊκή», τοῦ «Ὁμίλου Φίλων τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξανδρείας» καὶ Ἀντιπρόεδρος τῆς «Ἐθνικῆς Ἑταιρείας τῶν Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν». Εἶναι συνεργάτης τοῦ Ραδιοφώνου τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καί ἀρθρογραφεῖ σέ περιοδικά πολιτιστικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου, γιά θέματα Παιδείας, οἰκογένειας καί κοινωνικοῦ προβληματισμοῦ. Ἔχουν, ἐπίσης, ἐκδοθεῖ 20 βιβλία της μέ Δοκίμια καί Διηγήματα.

Διακρίσεις (ἐκτός τῶν ἐπιστημονικῶν) :

  • «Βραβεῖο τῶν Δέκα, Γραμμάτων καί Καλῶν Τεχνῶν» (Πεζογ/φία 2009–2010)
  • «Βραβεῖο Κοινωνικοπολιτικοῦ Δοκιμίου, Παναγιώτη Φωτέα», τό 2013
  • «Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν», τό 2023, (γιά τό σύνολο τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς της).

Εἶναι παντρεμένη μέ τόν συνάδελφό της, ἐπίσης Ὁμότιμο Καθηγητή τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, Νῖκο Δ. Σπυρόπουλο. Ἔχουν δύο γιούς καί ἕναν ἐγγονό.

Related Posts