ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ- ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ

Ο Λεόντιος Πορτοκαλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα, φοίτησε στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών  και το 1969 αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Σχολή. Το 1974 απόκτησε Δίπλωμα  της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας ανέλαβε και επίβλεψε έργα κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α). Το 1979 απόκτησε και ΠτυχΪο  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε).

Την περίοδο 1978 – 1981  υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης στην έδρα Γεωδαισίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Συμμετείχε στα έργα παρακολούθησης των μικρομετακινήσεων μεγάλων φραγμάτων (Φράγμα Μόρνου) υπό τον Καθηγητή κ. Γ. Βέη (Πρόεδρος Α.Σ.Ε.Π).

Την περίοδο 1981 – 2009  υπήρξε Προϊστάμενος του Τμήματος παροχής τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ Α.Ε). με απόκτηση εμπειρίας σε έργα:

  • Οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων σεισμικών ερευνών στην ξηρά και τη θάλασσα.
  • Υλοποίησης προγραμμάτων υποθαλάσσιων σεισμικών ερευνών με άλλους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς για έρευνα υποθαλάσσιων ορυκτών ( Ι.Γ.Μ.Ε , Ε.Ε), υποθαλάσσιες αποτυπώσεις και ποντίσεις (Καλώδια, υποθαλάσσιοι αγωγοί, υποθαλάσσιες γεωτρήσεις).
  • Οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων πλοήγησης θαλασσίων γεωτρυπάνων για την εκτέλεση θαλασσίων γεωτρήσεων πετρελαίου με ίδια μέσα ( εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.).

Είχε συμμετοχή σε θαλάσσιες γεωτρήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Υπήρξε πρώην  Γεν. Γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υδρογοναναθράκων (ΕΛΛΙΝΥ).

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Έχει μετεκπαιδευτεί:

-Σε θέματα navigation στα εργαστήρια της Motorola στο Phoenix ( Arizona) USA,

-Σε θέματα γεωδαισίας δορυφόρων στα εργαστήρια της Ashtec στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας (USA), και

-Σε πάρα πολλά Σεμινάρια

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

  1. Μέλος του Τ.Ε.Ε (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας)
  2. Μέλος του OGP (Open Government Partnership/Surveying & Positioning Committee)
  3. 3. Πρώην μέλος του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος.
  4. Πρώην Πρόεδρος Επιστημονικού Συλλόγου ΔΕΠ του ΕΚΠΑ.
  5. Πρώην Πρόεδρος Εξωραϊστικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραδείσου.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

  1. Μικροκινήσεις του στερεού φλοιού της γής στην περιοχή του διαύλου των Ωρεών στη Β. Εύβοια.
  2. Καθορισμός προδιαγραφών εκτέλεσης Τοπογραφικών μετρήσεων στα Γεωφυσικά συνεργεία και δημιουργία σχετικών προγραμμάτων σε υπολογιστή για την γρήγορη επεξεργασία.

Από το 2017 μέχρι σήμερα είναι μέλος του ΕΛΙΣΜΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών) και από το 2021 μέλος του ΔΣ αυτού καθώς  και Γ.Γ. της Ε.Ε της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών.

Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.

Related Posts