ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΠΕΛΕΖΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

Ο Κωνσταντίνος Ι. Μπελέζος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του ιδίου Πανεπιστημίου, συνέχισε δε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γερμανία και τη Γαλλία. Το 1997 ανηγορεύθη Διδάκτωρ του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ, με τη μελέτη του: Η Ερμηνεία του Οικουμενίου του Σχολαστικού στην Αποκάλυψη του Ιωάννου (Ιστορική και μεθοδολογική προσέγγιση).

Ασχολείται με ζητήματα Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη και Ερμηνείας της Βίβλου, Ερμηνευτικής Μεθοδολογίας και Πατερικής Ερμηνευτικής, Θεολογίας του Φύλου και Οικοθεολογίας. Μελετά την πρόσληψη της Αγίας Γραφής όχι μόνο στην παλαιότερη και τη νεότερη εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και στη νεότερη και τη σύγχρονη φιλοσοφική και λογοτεχνική παραγωγή. Μέρος της έρευνάς του αφιερώνεται στην Ιστορία της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και του ελληνόφωνου θρησκευτικού Τύπου από το 1826 μέχρι σήμερα.

Αυτοτελείς μελέτες του: –Χρυσόστομος καὶ σύγχρονη βιβλικὴ ἔρευνα (Ἡ χρονολογικὴ ταξινόμηση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀπ. Παύλου) (1998· 20053, 20083, 20144). –Ἡ Ἑρμηνεία τοῦ Οἰκουμενίου τοῦ Σχολαστικοῦ στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου (Ἱστορικὴ καὶ μεθοδολογικὴ προσέγγιση) (1999). –Ἡ Σημειολογία τοῦ Γάμου στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου (Πρόσωπα καὶ συμβολισμοί) (2007). –Οἱ Διδάκτορες τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατὰ τὰ ἔτη 1911-2006 (2007). –Χριστὸς καὶ Γυναίκα στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη (Ἡ βιβλικὴ μεταφορὰ τοῦ γάμου καὶ οἱ μεταμορφώσεις της) (2014). –Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών στη διακονία της Ερμηνείας και της Ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης (τα τελευταία 180 έτη) (2020). – Ιστορία των νεοελληνικών μεταφράσεων της Καινής Διαθήκης (16ος αι. έως αρχές 20ού αι.)- Η πρόταση του Καθηγητού Ιωάννου Ν. Καρμίρη (2020). Συμμετέχει, μεταξύ άλλων, με σύνταξη κηρυγμάτων στους συλλογικούς τόμους των εκδόσεων του «Άρτου Ζωής»: Κυριακοδρόμιο. Γραπτά κηρύγματα βιβλικών θεολόγων στα ευαγγελικά αναγνώσματα (2011) και Κυριακοδρόμιο-Εορτοδρόμιο (2022).

 

Related Posts