ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ

ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Είναι απόφοιτος του Ζωγραφείου Λυκείου και της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κωνσταντινούπολης.

Έχει αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας, και έχει εργασθεί  ως  Επιμελητής και ως Αναπλ. Διευθυντής στη Δυτ.Γερμανία (Ιατρικός Σύλλογος Nordrhein, Duselldorf).

Εν συνεχεία διετέλεσε Επιμελητής, Λέκτορας, Υφηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και ΤΑΚΤΙΚΟΣ Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο  Αθηνών.

Από το 2000 μέχρι το 2008 διετέλεσε Διευθυντής Καθηγητής της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Είναι μέλος πολλών  Επιστημονικών Εταιρειών, ελληνικών και ξένων, και μέλος συντακτικής επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών, ελληνικών και ξένων.

Διετέλεσε “Εκπαιδευτής”  [Instruktor]  της Αμερικανικής και Γερμανικής Ακαδημίας  Ωτορινολαρυγγολογίας και Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Υπήρξε  Επισκέπτης Καθηγητής Ωτορινολαρυγγγολογικών Κλινικών στη Γερμανία και Αμερική.

Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό ξενόγλωσσων μελετών σε περιοδικά του εξωτερικού, όπως  και  σε  ελληνικά περιοδικά, ως και κεφάλαια σε ελληνικά και διεθνή βιβλία.

Υπήρξε Πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας, της  Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας Αθηνών, Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής χορήγησης Ειδικότητας  και Πρόεδρος ειδικής επιτροπής   του Κεντρι­κού Συμβου­λίου Υγείας.

Έχει τιμηθεί με το  Χρυσό Μετάλλιο “Le Prieure de Saint Marc” του Αγίου Μάρκου του Πατριαρχείου Αλεξαν­δρείας, του Χρυσού Σταυρού της Εκκλησίας Δωδεκανήσου του Οικουμενικού Θρόνου.

Ακόμη  έχει τιμηθεί  από την Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας, την Εταιρεία Αθηνών, την Πανελλήνια Νευρολογική και Ωτολογική Εταιρεία για την εκ μέρους του  την  διεθνή αναγνώριση της Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογίας.

Επί πλέον  έχει  ανακηρυχτεί  τιμητικά σε “Επίτιμο μέλος” της Παγγερμανικής Εται­ρείας Ωτο­ρινολαρυγ­γο­­­­λογίας, όπως και Αντεπιστέλλον μέλος  της Γερμανικής ΩΡΛ Εταιρείας.

Τέλος, υπηρέτησε επί σειρά ετών την Κωνσταντινουπολίτικη ομογένεια ως  ενεργό μέλος, όπως και διαδοχικά ως Πρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων Κωμσταντινουπολίτικων Σωματείων, συγκεκριμένα  του  Σωματείου  Ελλήνων   Απελαθέντων εκ Τουρκίας και της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών .

Related Posts