Γεωργία Π. Ρογάρη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Η Γεωργία Π. Ρογάρη σπούδασε στην Αθήνα Κλασική Φιλολογία, Νομική, Ψυχολογία και Παιδαγωγικά. Είναι διδάκτωρ Παιδαγωγικών, έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική διατριβή για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Στατιστική. Έχει διδάξει στα προγράμματα Ψυχοπαιδαγωγικής Κατάρτισης του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας του Παντείου, του Εργαστηρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογένειας και του Καταναλωτή του Χαροκοπείου  Πανεπιστημίου καθώς και στο Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε παιδαγωγικά περιοδικά. Υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος στην 53η περιφέρεια Δ.Ε. Αττικής.

Related Posts