Γεράσιμος Μέριανος

Βυζαντινολόγος, Κύριος Ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Στοιχεία επικοινωνίας: Email: gmerianos@eie.gr

Ο Γεράσιμος Μέριανος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998) και διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2005). Από το 2009 εργάζεται ως Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Τομέας Βυζαντινών Ερευνών) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Το 2017 εξελέγη στη βαθμίδα του Κύριου Ερευνητή. Συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα (π.χ., στο έργο «Θαλής» του ΕΙΕ Ψηφιακό αρχείο για την αλχημεία στο Βυζάντιο και στις ελληνόφωνες κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας [2012-2015] και στο εν εξελίξει πρόγραμμα Der griechische Traktat „Über die hochgeschätzte und berühmte Goldschmiedekunst“ – Edition und interdisziplinärer Kommentar, Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου (2005-2007) και Αθηνών (2007-2013, 2016-2017), και από το 2010 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, συμμετέχει στην επιτροπή έκδοσης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Βυζαντινά Σύμμεικτα (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz). Από το 2013 εκπροσωπεί την Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών στην Επιτροπή Ανάπτυξης (Development Commission) της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών (ΑΙΕΒ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην κοινωνική και οικονομική ιστορία του Βυζαντίου, την οικονομική σκέψη των Βυζαντινών, τις οικονομικές αντιλήψεις του πρώιμου χριστιανικού κόσμου και την αλχημεία στο Βυζάντιο. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται δύο μονογραφίες, επιμέλειες συλλογικών τόμων και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων στα ελληνικά, αγγλικά και τουρκικά.

Related Posts