Βεβαιώσεις φοίτησης

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και σε ειδική τελετή λήξης, χορηγείται σε κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων του Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου Αγ. Παρασκευής.