ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι με απόφαση της Δημοτικής μας Αρχής, τα μαθήματα του Πανεπιστημίου μας αναστέλλονται μέχρι και 31 Μαρτίου 2020. Πιο συγκεκριμένα αφορά τα μαθήματα του Γ΄ Κύκλου από 10 έως και 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Σε ό τι αφορά το πρόγραμμα Απριλίου- Μαΐου επί του παρόντος τουλάχιστον ισχύει. Θα επανέλθουμε με ό τι νεότερο. 

Η Επιτροπή Εκπροσώπησης Φοιτητών

Related Posts